Cabinet Individual de Insolventa Rentea Afrodita Nicoleta Mai multe detalii

Arrow up
Arrow down

DECLARATII 392 A si 392 B – termen de depunere 25 februarie 2014

Formularul cod 392 A "Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2013.", se depune de persoanele juridice impozabile care, la 31 decembrie a anului de referinta, respectiv a anului pentru care se depune acest formular, erau inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Sunt supuse acestei raportari persoanele juridice a caror cifra de afaceri la 31.12.2013 este inferioara sumei de 220.000 lei .

Declaratia va cuprinde :

 • suma totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii catre persoane care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal, precum si suma taxei aferente

Personele juridice ca nu efectuat livrari de bunuri si prestari de servicii in anul de referinta nu vor depune declaratia.

Insolventa se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor firmei catre furnizori. Cu alte cuvinte, atunci cand firma nu mai are sume de bani cu care sa poată plati datoriile ajunse la scadenta, el se afla in stare de insolventa. Trebuie mentionat ca in patrimoniul societatii se pot afla bunuri care pot fi valorificate pentru a stinge datroriile acumulate.

Insolventa nu inseamna faliment!

Sediu social: Predeal Izvorului nr.16 jud. Brasov
Sediu ales pentru corespondenta si intilniri : Brasov, str Mihail Kogalniceanu nr.19, Bloc C5 , etaj VI, ap 29
CUI 20280916
Atestat UNPIR 1 B 0297
Telefon 0745 855 834
Tel/fax 0268 547617
Cu ce se ocupa cabinetul :
 • Consultanta in insolventa

 • Analiza solvabilitatii debitorilor

 • Intocmire planuri de  reorganizare

 • Indeplinirea atributiilor de administrator judiciar,in conditiile legii 85/2006

 • Intocmirea rapoartelor de analiza in vederea stabilirii cauzelor care au condus la incetarea de plati precum si a tuturor rapoartelor prevazute in Legea 85/2006 privind procedura insolventei

 • Supravegherea activitatii debitorilor pe perioada reorganizarii

 • Lichidari administrative

 • Lichidari judiciare

PERSOANELE FIZICE AUTORIZATE (PFA) – contribuabili la sistemele publice de pensii si asigurari sociale de sanatate.

Codul fiscal la art. 292^ 21 alin. (1) lit b) prevede ca Persoanele fizice autorizate (PFA), inclusiv cele supuse impunerii pe baza de norma de venit, au calitatea de contribuabili la sistemele publice de pensii si de asigurari sociale de sanatate.

Baza de calcul, art. 296^ 22 alin. (1) si alin (2):

a) contributie de asigurari sociale: valoarea lunara a normelor de venit, obtinuta prin raportarea normelor anuale de venit la cele 12 luni ale anului dupa aplicarea corectiilor prevazute la art. 49 din Codul fiscal, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati impuse pe baza de norme de venit

 • Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, formular 010

  . Se depune de catre persoanele juridice care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, formular 070. Se depune de catre persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere care au obligatia sa se inregistreze ca platitori de TVA in urma depasirii plafonului legal de scutire.