Cabinet Individual de Insolventa Rentea Afrodita Nicoleta Mai multe detalii

Arrow up
Arrow down

Firme in Insolventa (3)

31 martie 2014  este ultima zi pentru  depunerea de catre persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii, a raportarii contabile anuale, al carei continut este prevazut de OMFP nr. 79/2014.

(art. 36 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 si OMFP nr. 79/2014)

Insolventa se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor firmei catre furnizori. Cu alte cuvinte, atunci cand firma nu mai are sume de bani cu care sa poată plati datoriile ajunse la scadenta, el se afla in stare de insolventa. Trebuie mentionat ca in patrimoniul societatii se pot afla bunuri care pot fi valorificate pentru a stinge datroriile acumulate.

Insolventa nu inseamna faliment!

Sediu social: Predeal Izvorului nr.16 jud. Brasov
Sediu ales pentru corespondenta si intilniri : Brasov, str Mihail Kogalniceanu nr.19, Bloc C5 , etaj VI, ap 29
CUI 20280916
Atestat UNPIR 1 B 0297
Telefon 0745 855 834
Tel/fax 0268 547617
Cu ce se ocupa cabinetul :
  • Consultanta in insolventa

  • Analiza solvabilitatii debitorilor

  • Intocmire planuri de  reorganizare

  • Indeplinirea atributiilor de administrator judiciar,in conditiile legii 85/2006

  • Intocmirea rapoartelor de analiza in vederea stabilirii cauzelor care au condus la incetarea de plati precum si a tuturor rapoartelor prevazute in Legea 85/2006 privind procedura insolventei

  • Supravegherea activitatii debitorilor pe perioada reorganizarii

  • Lichidari administrative

  • Lichidari judiciare

Insolventa reprezinta lipsa fondurilor financiare pentru achitarea datoriilor de ordin comercial si fiscal ale societatii.

Insolventa presupune insuficienta banilor debitorului pentru acoperirea datoriilor exigibile.

Cabinet Individual de Insolventa este membru U.N.P.I.R si corespunde atat din punct de vedere al competentei profesionale, cat si logistic in vederea realizarii atributiilor prevazute de lege in sarcina administratorului judiciar/ lichidatorului in cadrul unei proceduri de insolventa.