Cabinet Individual de Insolventa Rentea Afrodita Nicoleta Mai multe detalii

Arrow up
Arrow down

Depunere situatii financiare- termen limita

Scris de 25 Apr,2014

30 MAI 2014 (150 zile de la data incheierii exercitiului financiar)
Legea contabilitatii nr.82/1991 art 28 stipuleaza ca societatile comerciale, societatile /companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare dezvoltare, societatile cooperatiste, precum si celelalte persoane juridice au obligatia intocmirii situatiilor anuale inclusive in situatia funziunii, divizarii, lichidarii.

Regulile privind depunerea acestor situatii pentru anul fiscal 2013 au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr.79/2014 publicat in Monitorul Oficial nr.70/29.01.2014

In functie de marimea entitatilor care depun situatiile financiare, marime care este determinata de 3 criterii ( total active 3.650.000 euro, cifra neta de afaceri 7.300.000 euro, numar mediu de salariati 50) cuprinsul acestora poate diferi. Incadrarea in criteriile de marime se face la finalul exercitiului financiar, respectiv 31 decembrie, pe baza datelor contabile din balanta de verificare utilizind cursul de schimb valutar valabil la data incheierii exercitiului financiar incheiat comunicat de BNR.

  • In conditiile in care sunt depasite doua din cele 3 criterii enuntate mai sus situatiile financiare vor cuprinde bilant ( cod 10), cont de profit si pierdere (cod 20), situatia modificarilor capitaului propriu, situatia fluxurilor de numerar, note explicative la situatiile financiare anuale, date informative (cod 30), situatia activelor imobilizate ( cod 40)

  • In conditiile in care nu sunt depasite doua din cele 3 criterii enuntate mai sus situatiile financiare vor cuprinde bilant prescurtat ( cod 10), cont de profit si pierdere(cod 20), note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate, date informative ( cod30), situatia activelor imobilizate ( cod 40).Optional se pot intocmi si situatia modificarilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar.

Situatiile financiare anuale trebuie semnate de persoanele abilitate conform prevederilor legale in vigoare si de administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea raportoare.Aceste situatii trebuie insotite obligatoriu de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori si de propunerea de distribuire a profitului sau dupa caz de acoperire a pieredrii contabile, o declarative scrisa a administratorului/ordonatorului de credite sau orice alta persoana care are obligatia gestionarii entitatii respective prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca politicile contabile utilizate sunt conforme cu reglementarile contabile.

Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2239/2011, stabileste ca firmele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. Drept urmare, societatile care indeplinesc cumulativ aceste doua criterii de marime vor intocmi situatii financiare anuale simplificate care cuprind: bilant simplificat (cod 10), cont de profit si pierdere simplificat (cod 20),date informative (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).Potrivit prevederilor emise de MFP, situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc in lei si trebuie insotite si de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

Sistemul de contabilitate simplificat este optional, astfel incit entitatile care indeplinesc criteriile de marime necesare, dar nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat vor depune situatii financiare anuale cu respectarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 3055/2009.

Entitatile nou infiintate pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii anuale cu 5 componente, iar pentru al doilea exercitiu financiar de raportare se vor utiliza situatii financiare functie de marimea entitatii.

Situatiile financiare pot fi depuse pe suport de hirtie sau in format electronic la unitatile teritoriale fiscal , nedepunerea acestora fiind sanctionata cu amenda intre 2000-3000 lei. Pentru depunerea cu intirziere intre 1-15 zile lucratoare amenda este 300-1000 lei ,intre 16-30 zile lucratoare amenda este 1000-3000 lei, iar daca perioada de intirzere depaseste 30 zile lucratoare amenda ajunge pina la 4.500 lei.

 

 

 

Citit 5155 ori Ultima modificare 27 Apr,2014
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Super User

Sintem o echipa de profesionisti

Website www.brasovconta.ro

Articole inrudite

Lasa un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.