Cabinet Individual de Insolventa Rentea Afrodita Nicoleta Mai multe detalii

Arrow up
Arrow down

BENEFICIARII CONCEDIULUI DE CRESTERE A COPILULUI

Scris de 12 Mai,2014

Pot beneficia de concediu de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, cu plata unei indemnizatii de crestere a copilului urmatoarele categorii de persoane:

 • unul dintre parintii firesti ai copilului

 • persoanele care adopta un copil

 • persoanele care iau in plasament un copil

 • persoana care este tutorele copilului

Persoana care solicita concediu de crestere a copilului trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii:

 

 • este cetatean roman, strain sau apatrid;
 • are domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, potrivit legii;
 • locuieste impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;
 • a realizat, timp de 12 luni anterioare nasterii copilului, venituri supuse impozitului pe venit, conform Codului fiscal.
 • si-a achitat obligatiile fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detine in proprietate;

Veniturile impozabile la care se face referire pot fi provenite din salarii, activitati independente sau din activitati agricole.

De asemenea, in cele 12 luni anterioare nasterii copilului pot fi incluse perioade asimilate in care parintele indreptatit s-a aflat in una dintre urmatoarele situtatii:

 • si-a insotit sotul in misiune permanenta in strainatate;
 • a beneficiat de indemnizatie de somaj;
 • a beneficiat de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate;
 • a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;
 • a beneficiat de indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2/3 ani;
 • a beneficiat de pensia de invaliditate;
 • a beneficiat de concediu fara plata pentru a participa la cursuri de formare/perfectionare profesionala din initiative/cu acordul angajatorului;
 • a urmat sau urmeaza cursurile de zi ale invatamantului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;
 • se afla in perioada de 60 zile de la absolvirea cursurilor de zi a invatamantului universitar cu examen de diploma/licenta.

In situatia parintilor adoptivi, a persoanelor care au luat copilul in plasament sau al tutorilor, se ia in considerare indeplinirea conditiilor timp de 12 luni anterior adoptiei, plasamentului sau tutelei.

Incepand cu luna octombrie 2012, prin Legea nr. 166/2012, s-a desfiintat limita de 3 nasteri (sau, dupa caz, limita de 3 adoptii / incredintari / plasamente / tutele) pentru acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului. Astfel, indemnizatia pentru cresterea copilului se cuvine oricarei mame, indiferent de numarul de copii pentru care a beneficiat in trecut de aceasta.

CUM SE POATE ACORDA CONCEDIUL DE CRESTERE A COPILULUI SI INDEMNIZATIA

In functie de data la care s-a nascut copilul, se poate aplica fie OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, fie OUG nr. 148/2005 privind sustinerea familiei, care reglementeaza in mod diferit dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului

1. In cazul parintilor ai caror copii s-au nascut pana la 31.12.2010, se aplica OUG nr. 148/2005, respectiv Legea nr. 166/2012, prin care au dreptul la concediu de crestere a copilului in varsta de pana la 2 ani (3 ani in cazul copilului cu handicap) si la o indemnizatie aferenta in cuantum de 85% din media veniturilor nete pe ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului, respectandu-se insa pragurile de minim 600 lei si maxim 1200 lei.

2. In cazul parintiilor ai caror copii s-au nascut dupa 01.01.2011, se aplica OUG nr. 111/2010, care da dreptul solicitantilor sa aleaga intre 2 optiuni:

a. Concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 1 an a copilului cu indemnizatie lunara de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 3.400 lei

 

b. Concediu crestere copil pana la implinirea varstei de 2 ani a copilului cu indemnizatie lunara in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni care nu poate fi mai mica de 600 lei si nici mai mare de 1.200 lei

 

Optiunea se exprima la depunerea cererii si nu poate fi schimbata ulterior.

 

In cazul in care concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara sunt solicitate de mama aflata in concediu de maternitate, acestea se pot acorda numai dupa terminarea concediului de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului. In calculul indemnizatiei, pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in considerare venitul cuvenit pe luna respectiva.

Cazuri speciale:

 • Mame studente
 • Gemeni, tripleti, multipleti: nivelul indemnizatiilor lunare se majoreaza cu 600 lei, incepand cu al doilea copil, pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara, de tripleti sau multipleti
 • Perioade asimilate: in situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioade asimilate, fara venituri aferente acestora, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei.Daca o persoana realizeaza venituri pe o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12.in cazul in care, in urma acestui calcul rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.
 • In cazul persoanei care beneficiaza de indemnizatie si concediu crestere copil si care in aceasta perioada naste/adopta/ia in plasament sau tutela un copil, pentru care beneficiaza de indemnizatie sau stimulent de insertie in conformitate cu prevederile O.U.G 111/2010 (copil nascut incepand cu data de 1 ianuarie 2011), pe perioada suprapunerii se va acorda o suma suplimentara in cuantum lunar de 600 de lei.

PLATA INDEMNIZATIEI

Indemnizatia pentru cresterea copilului se plateste in functie de data la care este depusa cererea, astfel:

 • incepind cu ziua urmatoare celei in care inceteaza concediul de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data.
 • incepand cu data nasterii copilului, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile legale pentru acordarea concediului de maternitate, daca cererea este depusa in termen de 60 zile lucratoare de la acea data.
 • De la data depunerii cererii in celelalte cazuri.

Pentru copilul cu dizabilitati:

 • De la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap, in situatia in care, dupa alegerea optiunii de concediu de catre persoana indreptatita, copilul este incadrat in grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data.
 • De la data emiterii certificatului de incadrare in grad de handicap, in situatia in care dupa implinirea varstei de 1 an sau 2 ani copilul, respectiv unul sau mai multi dintre copiii rezultati din sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile de la aceasta data.
 • De la data depunerii cererii in celelalte cazuri.

Pentru copilul adoptat, cel aflat in plasament sau cel pentru care s-a instituit tutela:

 • incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau plasamentului in regim de urgenta, daca cererea este depusa in termen de 60 zile lucratoare de la acea data.
 • De la data depunerii cererii in celelalte cazuri.

SUSPENDAREA DREPTULUI LA INDEMNIZATIE

Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea dreptului la indemnizatia pentru cresterea copilului, beneficiarul care are drepturi stabilite de cel putin 6 luni are obligatia sa isi achite impozitele si taxele locale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate. In cazul persoanelor singure care se ocupa de cresterea si ingrijirea unuia sau a mai multor copii, mentinerea drepturilor la indemnizatie nu este conditionata de aceasta obligatie. Nerespectarea acestei obligatii determina suspendarea drepturilor pentru o perioada de 5 luni, iar neachitarea obligatiilor pe perioada suspendarii atrage incetarea dreptului. Achitarea acestor obligatii in termenul in care a intervenit suspendarea atrage reluarea platii drepturilor, incepand cu luna urmatoare celei in care s-a achitat obligatia, inclusiv pentru drepturile cuvenite in perioada suspendarii.

DOCUMENTE NECESARE IN VEDEREA OBTINERII DREPTULUI LA CONCEDIU SI INDEMNIZATIE PENTRU CRESTEREA COPILULUI

 • cerere (Anexa 6 la HG nr.57/2012);
 • actul de identitate al solicitantului - (copie si original);
 • certificatul de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul (copie si original), hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei sau de incredintare a adoptiei, hotararea judecatoreasca sau hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului in regim de urgenta (copie si original);
 • certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006 (copie si original);
 • certificat de casatorie (copie si original);
 • livret de familie (copie si original);
 • adeverinta eliberata de angajator (Anexa 2 la HG 52/31.01.2011) din care sa rezulte ca persoana indreptatita:
  1. a realizat venituri salariale supuse impozitului pe venit, potrivit Codului Fiscal, timp de 12 luni anterior datei nasterii copilului,
  2. nivelul lunar al acestora,
  3. prima si ultima zi de concediu de maternitate,
  4. data implinirii celor 42 de zile reprezentand concediul de lauzie,
  5. prima zi de concediu de cresterea copilului;

sau dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului precum si copia deciziei de impunere eliberate de autoritatile competente;

sau dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri neimpozabile;

sau dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul asociatilor unici;

 • dovada eliberata de autoritatile competente sau angajatori din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului; in cazul persoanelor salariate - decizie de suspendare a activitatii (original sau copie conform cu originalul);

sau adeverinta studii/diploma de absolvire, in cazul persoanele care au urmat sau urmeaza o forma de invatamant universitar, postuniversitar sau liceal;

 • dosar cu sina din carton (coperti intregi);
 • pentru plata in cont bancar - extras de cont,
 • alte acte solicitate dupa caz.

Beneficiarul drepturilor prevazute de OUG nr.111/2010 sau OUG nr.148/2005 trebuie sa comunice AGENTIA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA orice modificare intervenita in situatia sa, de natura sa determine incetarea sau suspendarea platii drepturilor, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestora.

Citit 2487 ori Ultima modificare 12 Mai,2014
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
Super User

Sintem o echipa de profesionisti

Website www.brasovconta.ro

Lasa un comentariu

Asiguraţi-vă că introduceţi informaţiile necesare unde este indicat (*). Codul HTML nu este permis.

Eşti aici:Insolventa»Iunie 2014